• THỂ LỆ
 • 10/03/2017
 • THỂ LỆ VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

   

 • GIỚI THIỆU CHUNG
 • 10/03/2017
 • Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập ngày 14/10/2016 (giấy phép hoạt động số 417/GP-BVHTT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông)nh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên.

   

   

 • THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • 24/02/2017
 • Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép báo chí in số 417/GP-BTTTT ngày 17/8/2016. oan thành lập “Học bổng Đài Loan”, hoan nghênh các ứng viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng.