• CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀI LOAN NĂM 2017
  • 24/02/2017
  • Nhằm khuyến khích các ứng viên ưu tú của Việt Nam sang Đài Loan theo học các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Đài Loan, Chính phủ Đài Loan thành lập “Học bổng Đài Loan”, hoan nghênh các ứng viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng. 

  • THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC NHẬT BẢN (JDS)
  • 11/08/2016
  • Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là dự án học bổng dài hạn do chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản.