• HỌC BỔNG THẠC SĨ, ĐẠI HỌC RMIT, ÚC, 2018
 • 26/09/2017
 • Đại học RMIT, Úc hân hạnh mang đến chương trình học bổng xuất sắc quốc tế dành cho các chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ. Sinh viên đến từ Việt Nam có thể đăng ký học bổng này.

 • HỌC BỔNG GATES CAMBRIDGE, ĐẠI HỌC CAMBRIDGE, ANH, 2018
 • 21/09/2017
 • Học bổng Gates Cambridge là một trong những học bổng quốc tế danh tiếng nhất trên toàn thế giới. Học bổng được trao cho các ứng viên nổi bật ngoài nước Anh có nguyện vọng theo học bất kì ngành nào tại Đại học Cambridge.

 • THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ MÊ-HI-CÔ NĂM 2018
 • 19/09/2017
 • Theo thông tin của Đại sứ quán Liên bang Mê-hi-cô tại Việt Nam, năm 2018 Chính phủ Mê-hi-cô cấp học bổng trình độ đại học (trao đổi sinh viên), thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh sau đại học hoặc sau tiến sĩ cho công dân Việt Nam đi học tại cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Mê-hi-cô.

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD)
 • 14/09/2017
 • Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học. Trên thực tế, DAAD là tổ chức hàng đầu hỗ trợ tài chính cho hoạt động trao đổi học thuật. DAAD đại diện cho 231 trường đại học và các viện giáo dục đại học của Đức với hơn 500 văn phòng đại diện ở gần 100 quốc gia. Hằng năm, DAAD cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho hơn 1000 sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.