Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH 2017-CNĐT TS.Nguyễn Thu Nga
27/08/2018 | 6794 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

2. Mã số: ĐH2017-TN08-06

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 818/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00 - thứ hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết