Thông báo về việc tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học NENU Independent Enrollment, Đại học Sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc năm 2018
06/03/2018 | 1523 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 155/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học NENU Independent Enrollment, Đại học Sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình Học bổng Sau đại học NENU Independent Enrollment, Đại học Sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Đại học Sư phạm Đông Bắc (NENU) là cơ sở Sau đại học dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục Trung Quốc và được chọn là một trong những cơ sở được ưu tiên thực hiện Dự án 211 của Chính phủ Trung Quốc. NENU đang cung cấp chương trình Học bổng Sau đại học NENU Independent Enrollment cho sinh viên quốc tế.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sỹ

Ngành học: Giáo dục, Khoa học Đời sống, Hóa học, Khoa học Địa lý (chuyên ngành Địa lý, Địa lý nhân văn, Hệ thống thông tin bản đồ và địa hình), Sinh thái học, Tâm lý học và Kinh tế (Kinh tế thế giới và Tài chính), được giảng dạy bằng tiếng Anh.

2. Giá trị học bổng

Miễn phí nộp đơn, học phí và chỗ ở trên khuôn viên trường;

Phụ cấp sinh hoạt dành cho học bổng Tiến sĩ là 3.500 NDT/tháng và học bổng Thạc sĩ là 3.000 NDT/tháng;

Bảo hiểm y tế;

3. Điều kiện nhập học

Yêu cầu đầu vào:

Ứng viên không phải là người Trung Quốc.

Ứng viên nộp đơn cho chương trình Thạc sĩ phải dưới 35 tuổi và có bằng Cử nhân.

Ứng viên nộp đơn cho chương trình Tiến sĩ phải dưới 40 tuổi và có bằng Thạc sĩ.

Yêu cầu tiếng Anh:

Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải cung minh chứng khả năng tiếng Anh.

4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ cho hồ sơ nhập học năm 2018: Ngày 05/04/2018

Kết quả xét chọn sẽ được công bố trên trang thông tin chính thức của NENU tại địa chỉ http://iso.nenu.edu.cn cuối tháng 7/2018.

Ứng viên sẽ được liên lạc qua email trong thời gian ứng tuyển.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://www.csc.edu.cn/studyinchina  hoặc www.campuschina.org. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, các ứng viên gửi toàn bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây đến Văn phòng Sinh viên Quốc tế của NENU qua đường bưu điện.

-       Đơn xin học bổng Chính phủ Trung Quốc (điền bằng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh và được tạo bởi mẫu đơn nhập học trực tuyến);

-       Bản sao hộ chiếu;

-       Giấy xác nhận có công chứng bằng cấp cao nhất. Nếu ứng viên là sinh viên hoặc đang làm việc, ứng viên phải nộp giấy xác nhận bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh và phải được đóng dấu;

-       Bản sao bằng tốt nghiệp và bản dịch tiếng Anh công chứng;

-       Bảng điểm học tập có công chứng và bản dịch tiếng Anh;

-       Kế hoạch học tập ở Trung Quốc (từ 800 từ trở lên) viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;

-       Hai thư giới thiệu của giáo sư;

-       Bản sao hồ sơ khám sức khỏe dành cho người nước ngoài và xét nghiệm máu (HIV, lao, giang mai, HBcAb,...) và mang theo bản gốc khi đến Trung Quốc;

Lưu ý: Hồ xin học bổng nộp sau ngày hết hạn đăng ký hoặc chuyển fax sẽ không được xem xét.

Các ứng viên cần them thông tin về chương trình học bổng nói trên có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sinh viên Quốc tế của NENU theo địa chỉ:

E-mail: iso@nenu.edu.cn hoặc yangj727@nenu.edu.cn

Điện thoại: 86-431-85685722/85099754

Fax: 86-431-85684027

Địa chỉ bưu chính bằng tiếng Anh: Room 624, Division of International Cooperation and Exchanges, Northeast Normal University, No. 5268, Renmin Street, Changchun City, Jilin Province, China, 130024

Thông tin chi tiết về chương trình Học bổng Sau đại học NENU Independent Enrollment, Đại học Sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc năm 2018 và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại địa chỉ: http://iso.nenu.edu.cn/en/article/detail?cid=110&id=207

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng