Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng Du lịch ASEAN, trường Đại học Taylor, Ma-lay-xi-a, niên khóa 2017 - 2018
10/10/2017 | 3041 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1088/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Chương trình học bổng Du lịch ASEAN, trường Đại học Taylor, Ma-lay-xi-a, niên khóa 2017 - 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên về thông tin tuyển sinh Chương trình học bổng Du lịch ASEAN, trường Đại học Taylor, Ma-lay-xi-a, niên khóa 2017 - 2018.

1. Thông tin về chương trình học bổng

Trường Đại học Taylor (Taylor's University), Ma-lay-xi-a bắt đầu nhận đơn cho học bổng Du lịch ASEAN cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Mục tiêu của học bổng nhằm tạo ra những ứng viên có trách nhiệm với kiến thức đầy đủ và kĩ năng chuyên nghiệp. Trường Đại học Taylor là một trường đại học tư thục ở Ma-lay-xi-a.

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngành học: Các ngành liên quan lĩnh vực Du lịch ASEAN

Đối tượng: Học bổng dành cho công dân các quốc gia trong ASEAN, bao gồm: Bru-nây, Cam-pu-chia, In-do-nê-xi-a, Lào, Ma-lay-xi-a, My-an-ma, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam.

2. Điều kiện ứng tuyển cho học bổng

            Các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thạc sĩ:
  • Điểm GPA đạt tối thiểu 3.00 ở bậc Cử nhân
  • Đề tài nghiên cứu phải liên quan đến Kế hoạch phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025
  • Dưới 45 tuổi
  • Được nhận vào chương trình thạc sĩ của trường
  • Là sinh viên toàn thời gian
  • Vượt qua bài phỏng vấn và bài viết
 • Tiến sĩ
 • Điểm GPA đạt tối thiểu 3.33 ở bậc Cử nhân và tối thiểu 3.50 ở bậc Thạc sĩ
 • Đề tài nghiên cứu phải liên quan đến Kế hoạch phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025
 • Dưới 45 tuổi
 • Được nhận vào chương trình tiến sĩ của trường
 • Vượt qua bài phỏng vấn và bài viết

3. Điều kiện nhập học tại trường:

Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Sinh viên phải nộp các bằng cấp về trình độ tiếng Anh nếu đây không phải là ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên hoặc sinh viên không phải tốt nghiệp từ trường học có ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh. Có thể cung cấp một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau:

 • International English Language Test (IELTS)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Malaysian University English Test (MUET)
 • Taylor’s Intensive English Programme

3. Chế độ học bổng

 • Tiến sĩ
  • 100% học phí trong tối đa 3 năm
  • 100% phí làm đề tài
  • Sinh hoạt phí từ 2300 - 2800 RM (Ma-lay-xi-a Ring-git)
  • Phí chuyển nhà 1500 RM
  • Phí hội nghị 600 RM
 • Thạc sĩ
 • 75% học phí tối đa 2 năm
 • 100% phí làm đề tài
 • Phí sinh hoạt 2300 - 2800 RM
 • Phí chuyển nhà 1500 RM
 • Phí hội nghị 600 RM

4. Cách thức ứng tuyển và thời hạn nộp hồ sơ

Học bổng được mở cho các ứng viên đã đăng ký các đợt nhập học từ 08/2017 cho đến 2018.

Hồ sơ ứng tuyển được yêu cầu nộp trực tuyến tại website của chương trình tại địa chỉ http://university.taylors.edu.my/admissions-aid/apply.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng có thể tìm thấy tại địa chỉ: http://university.taylors.edu.my/research/postgraduate-funding

Liên hệ tư vấn: Phòng Khoa học – CN & HTQT, Phòng 309, Nhà Hiệu bộ trường Đại học Kinh tế và QTKD, Điện thoại: 02083.647.683, 0913.010.687 (Mr. Cường)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Quang