Nghiệm thu cấp đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên mã số ĐH2017-TN08-04, CNĐT: TS. Nguyễn Thanh Minh
06/11/2019 | 2172 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1861/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Hội đồng nghiệm thu đề tài 'Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lào Cai”- Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Minh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài. 

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Trưởng Phòng KHCN&HTQT, TS. Bùi Đình Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, PGS.TS. Hoàng Thu - Trưởng Khoa NHTC, TS. Nguyễn Thị Thúy Vân – Giảng viên Khoa Kinh tế, TS. Hà Quang Trung – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Mai Anh Khoa - Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định về quản lý khoa học của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. 

Kết quả, Hội đồng xếp đề tài đạt loại “Đạt”.

 

Nguyễn Hương - Bích Thủy