Hội đồng nghiệm thu cấp đại học đề tài cấp đại học năm 2017, mã số ĐH2017 - TN08 - 02
23/09/2019 | 2365 lượt xem

Nghiệm thu cấp đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên mã số ĐH2017-TN08-02, CNĐT: TS. Đỗ Thị Hòa Nhã

Thực hiện Quyết định số 1432/QĐ-ĐHTN ngày 21 tháng 08 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Hội đồng nghiệm thu đề tài 'Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU – Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực”- Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Hòa Nhã đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Chủ tịch Hội đồng, TS. Mai Anh Khoa – Phó Trưởng Ban KHCN Đại học Thái Nguyên, TS. Đỗ Xuân Luận – Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, ThS. Nông Xuân Bắc – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, PGS.TS. Trần Văn Quyết – Trưởng phòng KHCN&HTQT Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, TS. Nguyễn Việt Dũng – Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và TS. Đàm Thanh Thủy – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định về quản lý khoa học của Đại học Thái Nguyên. Kết luận Hội đồng đánh giá: Đề tài đã đã chỉ ra các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả, Hội đồng xếp đề tài đạt loại “Đạt”.

 

 

 

 

Nguyễn Hương - Phòng KHCN&HTQT