Học bổng toàn phần MBA, Đại học Pan-Atlantic, Nigeria, 2017
10/10/2017 | 3013 lượt xem

Trường kinh doanh Lagos của Đại học Pan-Atlantic cung cấp các suất học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh toàn thời gian Africa Leading. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Mục tiêu của học bổng là đào tạo để sinh viên tốt nghiệp thành người có trách nhiệm với kiến thức và kĩ năng cần thiết cho cương vị lãnh đạo chuyên nghiệp.

Đại học Pan-Atlantic là Học viện giáo dục tư nhân, phi lợi nhuận tại Nigeria, tiền thân là Trường kinh doanh Lagos, được thành lập vào năm 1991.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Quản trị Kinh doanh.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Nigeria và nước ngoài.

Yêu cầu:

  • Ứng viên là sinh viên quốc tế.
  • Phải có bằng cấp kế trước.
  • Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/12/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn theo mẫu online.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại https://goo.gl/kzMau2