Học bổng MBA Inspiring Women từ Imperial College Business School, Anh, 2017
27/09/2017 | 3038 lượt xem

Trường Kinh doanh Imperial College Business School hoàn toàn ủng hộ mục tiêu đạt được tối thiểu 30% nữ giới trên bảng xếp hạng FTSE-100 của 30% Club. Vì thế, trường rất vui mừng thông báo học bổng Phụ nữ Truyền cảm hứng đến các ứng viên muốn theo học khóa học MBA Executive bắt đầu từ tháng 2 năm 2018

 

Các ứng viên trúng tuyển học bổng ngoài nhận được phần hỗ trợ tài chính từ Imperial sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 30% Club, bao gồm kế hoạch hướng dẫn liên công ty và lời mời tham dự sự kiện độc quyền.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Quản trị Kinh doanh

Giá trị học bổng: £20,000 / học bổng

Sô lượng: 02

Học bổng có thể được nhận tại London, Anh

Yêu cầu:

  • Ứng viên nộp đơn xin học bổng phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Là phụ nữ
  • Có thành tích học tập xuất sắc và đạt được những thành tựu đáng kể trong nghề nghiệp (đánh giá thông qua quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển)
  • Có kinh nghiệm làm việc sâu rộng
  • Có tố chất cho vị trí lãnh đạo bậc cao
  • Có quyết tâm trở thành hình mẫu cho nhiều phụ nữ khác

 

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/11/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng sẽ tự động được xét duyệt cho các ứng viên nhận được thư mời nhập học chương trình MBA Executive bắt đầu học tháng 2 năm 2018.

Không yêu cầu thêm bước nộp đơn nào, tuy nhiên, ứng viên cần đảm bảo thể hiện được tất cả các tiêu chí xét duyệt học bổng trong đơn xin nhập học và trong video tự chọn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại https://www.imperial.ac.uk/business-school/programmes/executive-mba/financing-your-mba/scholarships/inspiring-women-executive-mba-scholarships/