Học bổng Global Leaders cho sinh viên Việt Nam, ĐH Queensland, Úc
28/09/2017 | 2955 lượt xem

Đại học Queensland chào mời các ứng viên tham gia Chương trình Học bổng toàn cầu của Việt Nam để theo học đại học và sau đại học. Học bổng này sẽ bao gồm học phí $5,000 - $10,000.

Mục đích của học bổng này là hỗ trợ sinh viên Việt Nam muốn thực hiện các khóa học Cử nhân và Sau Đại học trong lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế và Luật (không bao gồm MBA).

Đại học Queensland (UQ) là một trường đại học nghiên cứu của Úc chủ yếu nằm ở thành phố thủ đô của Queensland, Brisbane. Là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc, UQ luôn được xếp hạng đầu tiên về quản trị kinh doanh, kỹ thuật khai thác mỏ và khoa học đời sống ở Úc.

Bậc học: Đại học hoặc sau đại học.

Ngành học: Kinh doanh, kinh tế và luật (không bao gồm MBA).

Giá trị học bổng: bao gồm $5,000 - $10,000 học phí.

Học bổng có thể áp dụng tại Úc.

Quốc tịch: ứng viên của Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện có thể ứng tuyển học bổng này.

Yêu cầu:

 • Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam và hiện không học tại Úc.
 • Ứng viên có mong muốn được bắt đầu chương trình học tại UQ trong Học kỳ 1, 2018.
 • Các sinh viên đã nhận được học bổng vô điều kiện cho một khóa học hoặc sau đại học có lĩnh vực liên quan và đang bắt đầu học tại UQ (cơ hội không mở cho sinh viên UQ hiện đang theo học, hoặc du học sinh tại UQ hoặc chương trình trao đổi).
 • Học bổng được trao dựa trên nền tảng học tập xuất sắc và sinh viên đạt thành tích cao được khuyến khích nộp đơn.

Điều kiện nhập học đại học:

 • Điều kiện đầu vào: Ứng viên phải có bằng của bậc học trước đó.
 • Điều kiện tiếng Anh: Những ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện về trình độ ngôn ngữ cần thiết của tổ chức sở tại.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể đăng ký trực tuyến và sẽ phải nộp những hồ sơ sau với đơn xin học bổng của ứng viên:

 • CV / Resume.
 • Thư ghi rõ mục tiêu cá nhân / động lực học tập (Personal / Motivational statement).
 • Thư này không được nhiều hơn 1000 từ và phải chỉ rõ:
 • Lý do ứng viên quan tâm đến chương trình học cử nhân của mình, bao gồm lý do vì sao muốn học chương trình này tại UQ.
 • Mục tiêu cá nhân của ứng viên, tham vọng và bằng chứng của bất kỳ hoạt động hoặc kinh nghiệm trước đây (bao gồm các hoạt động tự nguyện) thể hiện cam kết của ứng viên đối với các mục tiêu và tham vọng đó.
 • Một thư giới thiệu của giảng viên giảng dạy tại trường học của ứng viên hoặc từ người quản lý, nếu có (bằng tiếng Anh). Các tài liệu tham khảo học thuật nên xếp hạng hiệu suất học tập của ứng viên so với nhóm ứng viên cùng lớp của ứng viên.
 • Mẫu đăng ký:

https://uq-gmytz.formstack.com/forms/uq_bel_scholarship_application_2018

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin tại https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/vietnam-global-leaders-scholarship