Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần dành cho Châu Á được tài trợ bởi Quỹ Tiền tệ quốc tế và Chính phủ Nhật Bản (JISPA) 2018 - 2019
11/10/2017 | 3119 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1098/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần dành cho Châu Á được tài trợ bởi

Quỹ Tiền tệ quốc tế và Chính phủ Nhật Bản (JISPA) 2018 - 2019

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên về thông tin chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần dành cho Châu Á được tài trợ bởi Quỹ Tiền tệ quốc tế và Chính phủ Nhật Bản (JISPA) năm học 2018 - 2019.

1. Thông tin về chương trình học bổng

Japan-IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) được bắt đầu vào năm 1993 dưới sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản và quản lý bởi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Mục tiêu chính của chương trình học bổng là góp phần nâng cao năng lực trong việc hoạch định chính sách kinh tế để thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Học bổng sẽ hỗ trợ cho các ứng viên có mong muốn học thạc sĩ về kinh tế vĩ mô hoặc các ngành có liên quan. Các trường/viện nghiên cứu nằm trong khuôn khổ chương trình JISPA 2018-2019 bao gồm:

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS): chương trình học 1 hoặc 2 năm

Hitotsubashi University (HIT): chương trình 2 năm

International University of Japan (IUJ): chương trình 2 năm

University of Tokyo (UTokyo): chương trình 2 năm

Toàn bộ các môn học và luận văn đều được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

2. Điều kiện ứng tuyển cho học bổng

            Các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

o     Là công dân thuộc các quốc gia trong chương trình (có Việt Nam);

o     Hiện đang công tác tại 1 cơ quan chính phủ theo yêu cầu của học bổng như: Ngân hàng Trung ương, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Tổng cục Thuế, Cục Thống kê, hoặc các cơ quan quản lý tài chính. Chương trình cũng sẽ xem xét các ứng viên làm việc trong các lĩnh vực khác của chính phủ có tác động đáng kể đến việc xây dựng hoặc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô;

o     Có bằng cử nhân hoặc tương đương với ít nhất 16 năm giáo dục chính quy;

o     Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu 550 TOEFL, 79-80 TOEFL iBT, hoặc 6.0 IELTS;

o     Cam kết đóng góp cho sự phát triển tại đất nước của ứng viên, và sẽ trở lại làm việc cho cơ quan sau khi hoàn thành nghiên cứu tại JISPA;

o     Ưu tiên (1) ứng viên dưới 40 tuổi; (2) ứng viên chưa có bằng Thạc sỹ tại cơ sở đào tạo nước ngoài; (3) ứng viên có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công.

3. Chế độ học bổng

Học bổng bao gồm:

-            Chi phí nhập học và học phí;

-            Trợ cấp hàng tháng (bao gồm trợ cấp nhà ở và sinh hoạt phí);

-            Bảo hiểm y tế/tai nạn;

-            Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông;

-            Khoản trợ cấp trước khi nhập học để thanh toán các chi phí xin thị thực, lệ phí thi (ví dụ thi TOEFL) và khám sức khoẻ;

-            Chi phí vận chuyển sách.

Học bổng có thời hạn 01 năm. Đối với các chương trình thạc sĩ hai năm, học bổng có thể được gia hạn thêm năm thứ hai dựa trên kết quả học tập của người nhận học bổng và giới thiệu của trường đối tác, cùng với việc đề cử của cơ quan người nhận học bổng.

4. Cách thức ứng tuyển và thời hạn nộp hồ sơ

-            Hoàn thành đơn đăng kí học bổng. Ứng viên nộp đơn thông qua mẫu đăng ký trực tuyến có trên trang web của Văn phòng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của IMF tại địa chỉ http://www.imf.org/external/oap/schol.htm

-            Bảng điểm và các văn bằng bản chính thức

-            02 thư giới thiệu

-            Chứng chỉ tiếng Anh

Lưu ý: các tài liệu đều phải trình bày bằng tiếng Anh.

Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Japan-IMF Scholarship Program for Asia

IMF Regional Office for Asia and the Pacific

21st Floor Fukoku-Seimei Building

2-2-2 Uchisaiwai-cho

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

Japan

Tel. +81 3 3597-6708

Fax +81 3 3597-6705

Email: jisais@imf.org

Website: http://www.imf.org/external/oap/schol.htm

Hạn nộp hồ sơ cho năm học 2018-2019 là ngày 01/12/2017.

Thông tin chi tiết xem trong tài liệu hướng dẫn và website của JISPA 2018-2019.

Ứng viên cũng có thể liên hệ với đại diện IMF tại Việt Nam để được trợ giúp theo địa chỉ:

IMF Resident Representative

Mr. Jonathan Dunn

Suite 601

63 Ly Thai To Street

Hanoi, Vietnam

Tel.: 84 204 3 824 3350

Fax: 84 204 3 825 1885

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Quang