Chương trình đào tạo ngắn hạn và Học bổng chính phủ bậc Thạc sĩ, Nhật, 2017
10/10/2017 | 2980 lượt xem

Chương trình tập huấn ngắn hạn và Thạc sĩ được tài trợ bởi chính phủ Nhật và được quản lý bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund - IMF) đang mở đơn dành cho các ứng viên đến từ châu Á.

Mục đích của chương trình là hỗ trợ các ứng viên xuất sắc của Châu Á. Chính phủ Nhật, được quản lý bởi Quỹ tiền tệ quốc tế muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của các nền kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương.

 

Bậc học: Thạc sĩ và khóa học về Kinh tế vĩ mô

Ngành học: Tất cả các lĩnh vực được đào tạo tại trường

Giá trị học bổng: Toàn phần

Đối tượng: Sinh viên Châu Á

Học bổng có thể được nhận tại Nhật.

Yêu cầu:

Ứng viên phải có quốc tịch châu Á

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải có bằng cấp trước đó
  • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Yêu cầu chứng chỉ TOEFL

Hạn chót nộp hồ sơ:

1/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi đơn đăng kí qua email đến jisaiseimf.org

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại http://www.mof.gov.bt/wp-content/uploads/2017/09/UT-Japan-IMF-Schoolarship-Cover-Letter.pdf