Lãnh đạo cơ quan báo chí
10/03/2017 | 3652 lượt xem

TỔNG BIÊN TẬP

Họ và tên: Trần Quang Huy

Trình độ văn hóa: 10/10

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí: Đã có chứng chỉ về lãnh đạo, QLNN về báo chí và xuất bản.

 

 

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Họ và tên: Trần Văn Quyết

Trình độ văn hóa: 12/12

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí: Đã có chứng chỉ về lãnh đạo, QLNN về báo chí và xuất bản.