Giới thiệu chung
10/03/2017 | 3368 lượt xem

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập ngày 14/10/2016 (giấy phép hoạt động số 417/GP-BVHTT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông),Tạp chí là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên.

Tạp chí xuất bản định kỳ (04 số /năm) nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới và có chất lượng khoa học cao về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, khoa học kinh tế nông nghiệp và PTNT và thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Nội dung chính của Tạp chí bao gồm các Bài nghiên cứu (3500 – 4.500 từ), các bài điểm sách, thông tin khoa học (500 - 1500 từ) (bằng tiếng Việt và Tiếng Anh) được trình bày theo đúng cấu trúc và chuẩn mực của một tạp chí khoa học

Tất cả các bài nghiên cứu đều được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín và được biên tập, chỉnh sửa theo các chuẩn mực quốc tế về trích dẫn và cấu trúc bài viết.