Quy trình làm Dự án liên kết đào tạo quốc tế
09/04/2018 | 2359 lượt xem

Mục đích: Thống nhất trình tự, thủ tục và phân công trách nhiệm trong việc thực quy trình quản lý dự án quốc tế.

Phạm vi: Áp dụng cho Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Từ viết tắt:

·        TT.HTQT về ĐT&DH

Trung tâm Hợp tác quốc tế về Đào tạo & Du học

·        BGH

Ban Giám hiệu

·        P. KH-CN&HTQT

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác quốc tế

·        LKĐTQT

Liên kết đào tạo quốc tế

·        MOU

Thỏa thuận khung về chương trình hợp tác

·        NN

Nước ngoài

·        HĐLKĐT

Hợp đồng liên kết đào tạo

·        HĐKH&ĐT

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường

·        TCCB

Tổ chức cán bộ

·        HTQT

Hợp tác quốc tế

·        GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

Các bước thực hiện:

Bước

Hoạt động

Diễn giải

Trách nhiệm

Biểu mẫu

1

Tìm hiểu đối tác

 

Các đơn vị và cá nhân trong Trường được khuyến khích tìm kiếm các đối tác NN để Trường đàm phán, ký kết hợp tác ở tất cả các bậc học, ngành học mà Trường đang được phép đào tạo để mở rộng LKĐTQT theo quy định hiện hành.

Các đơn vị và cá nhân trong Trường

 

2

Ký MOU

Soạn MOU và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi ký kết với đối tác NN.

P. KH-CN&HTQT

Hiệu trưởng

 

3

Xây dựng Đề xuất đàm phán

- Xây dựng Đề xuất đàm phán chương trình LKĐTQT.

- Trình Hiệu trưởng Đề xuất kèm công văn để Hiệu trưởng ký lấy ý kiến của P.KH-CN&HTQT và các đơn vị liên quan.

- Tập hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản từ P.KH-CN&HTQT và đơn vị liên quan (trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn lấy ý kiến đóng góp) trình Hiệu trưởng.

TT.HTQT về ĐT&DH

 

P.KH-CN&HTQT

 

Đơn vị liên quan

 

4

Phê duyệt

Trình Hiệu trưởng xem xét, ký văn bản thông qua/từ chối thông qua Đề xuất đàm phán chương trình LKĐTQT.

TT.HTQT về ĐT&DH

Hiệu trưởng

 

5

Đàm phán với CSGDNN

Phối hợp với P.KH-CN&HTQT đơn vị liên quan (nếu cần) đàm phán với CSGDNN về HĐLKĐT theo định hướng của Hiệu trưởng nêu trong văn bản thông qua Đề xuất đàm phán chương trình LKĐTQT.

TT.HTQT về ĐT&DH

P.KH-CN&HTQT

Đơn vị liên quan

CSGDNN

 

6

Xây dựng HĐLKĐT

Xây dựng HĐLKĐT với Hiệu trưởng để xem xét, ký kết

TT.HTQT về ĐT&DH

Hiệu trưởng

CSGDNN

 

7

Viết Đề án xin mở ngành

- Viết Đề án xin mở ngành LKĐTNN theo quy định và trình Hiệu trưởng kèm công văn để Hiệu trưởng ký lấy ý kiến từ P.KH-CN&HTQT và đơn vị liên quan

TT.HTQT về ĐT&DH

Hiệu trưởng

 

8

Thẩm định cấp trường Đề án

- Tập hợp văn bản thẩm định Đề án từ P.KH-CN&HTQT và đơn vị liên quan (trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày gửi Đề án).

- Hiệu trưởng quyết định việc thẩm dịnh chi tiết hồ sơ Đề án LKĐTQT thông qua HĐKH&ĐT hoặc yêu cầu TT.HTQT về ĐT&DH sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ Đề án.

TT.HTQT về ĐT&DH

P.KH-CN&HTQT

Đơn vị liên quan

Hiệu trưởng

 

9

Thẩm định cấp ĐHTN Đề án

- Làm tờ trình kèm theo Dự thảo công văn đề nghị ĐHTN phê duyệt Đề án LKĐTQT để Hiệu trưởng xem xét, ký văn bản.

- Quy trình thẩm định cấp ĐHTN được thực hiện theo quy định của ĐHTN được ban hành theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHTN.

TT.HTQT về ĐT&DH

 

ĐHTN

 

10

Thỏa thuận hợp tác

Thống nhất chương trình LKĐTNN với đối tác NN

P.KH-CN&HTQT

 

11

Viết Đề án xin cấp phép

Viết Đề án xin cấp phép thực hiện LKĐTQT theo Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

TT.HTQT về ĐT&DH

 

12

Nộp đề án

Nộp đề án cho Tổ Đào tạo – Vụ TCCB và Cục HTQT - Bộ GD-ĐT (01 bản gốc + 05 copies)

TT.HTQT về ĐT&DH

 

13

Thực hiện dự án

TT. HTQT về ĐT&DH triển khai thực hiện các chương trình LKĐTQT đã được duyệt

TT.HTQT về ĐT&DH

 

14

Kết thúc

Kết thúc Quy trình làm dự án LKĐT

TT.HTQT về ĐT&DH