Tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần và bán phần Sau Đại học tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc năm 2018
04/04/2018 | 6316 lượt xem


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 313/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần và bán phần

Sau Đại học tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần và bán phần Sau Đại học tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Đại học Chiết Giang (Zhejiang University), Trung Quốc cung cấp các học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên quốc tế đến học các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ của Trường. Đại học Chiết Giang là một trong những trường hàng đầu ở Trung Quốc về các chỉ số như xuất bản phẩm, bằng sáng chế, … và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong khoa học, công nghệ, và khoa học xã hội - nhân văn.

2. Chế độ học bổng

-       Học bổng loại A (học bổng toàn phần): Miễn phí học phí, chỗ ở trong khuôn viên Trường, bảo hiểm y tế toàn diện và sinh hoạt phí

-       Học bổng loại B (học bổng từng phần): Miễn phí chỗ ở trong khuôn viên Trường, bảo hiểm y tế toàn diện sinh hoạt phí

3. Điều kiện nhập học

Các ứng viên phải hội đủ tất cả các tiêu chuẩn dưới đây để đủ điều kiện để xin học bổng này:

-       Đáp ứng các điều kiện quy định trong Chương trình Tiến sĩ hoặc Chương trình Thặc sĩ năm 2017.

-       Có kết quả học tập nổi trội và khả năng nghiên cứu khoa học tốt.

-       Không nhận bất kỳ học bổng nào khác vào thời điểm nộp đơn.

-       Ứng viên cho chương trình Thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi; ứng viên cho chương trình Tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi.

-       Ứng viên cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận HSK. Ứng viên cho các chương trình dạy bằng tiếng Anh phải cung cấp chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS.

4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ

Hạn chót nhận hồ sơ: 20/5/2018

Phương thức nộp hồ sơ: Các ứng viên phải nộp các tài liệu sau cho Văn phòng Tuyển sinh (Chương trình Sau Đại học) của Viện Quốc tế - Đại học Chiết Giang qua đường bưu điện hoặc đích thân:

-            Mẫu đơn nhập học của Đại học Chiết Giang có dán ảnh;

-            Mẫu đăng ký học bổng của Đại học Chiết Giang có dán ảnh;

-            Giấy chấp nhận của Giáo sư Đại học Chiết Giang đối với sinh viên quốc tế (nếu có)

-            Bản gốc và bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điểm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung;

-            Chứng chỉ HSK hoặc TOEFL/IELTS còn giá trị sử dụng;

-            Bản sao hộ chiếu;

-            Bản giới thiệu cá nhân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung;

-            Hai thư giới thiệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung;

-            Bản sao các công trình và các bài báo khoa học;

-            Giấy nộp tiền nhập học (400 Nhân dân tệ).

Thông tin chi tiết về học bổng và các mẫu tài liệu được đăng tại http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=249.

Địa chỉ bưu chính để nộp hồ sơ (địa chỉ tiếng Anh):

Room 4500/3504, International College Building, Yuquan Campus, Zhejiang University, Hangzhou, China

Post Code: 310027

Giải đáp thắc mắc liên hệ Cô Pan +86 571 87951456, Thầy Xu +86 571 87951718 và qua email: admission1@zju.edu.cn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng