Tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ, năm học 2019 - 2020
04/04/2018 | 5859 lượt xem


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 312/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳnăm học 2019 - 2020

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2019 - 2020. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2019-2020. Hàng năm, Fulbright chỉ chọn ra khoảng 20 ứng viên  Việt Nam xuất sắc cho các chương trình Thạc sĩ tại các trường đại học ở Mĩ với bổng toàn phần bao gồm học phí và học phí, phí hàng tháng, vé máy bay khứ hồi, và bảo hiểm sức khoẻ.

2. Tiêu chí dự tuyển

-            Là công dân Việt Nam;

-            Tốt nghiệp đại học;

-            Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ;

-            Có điểm TOEFLiBT tối thiểu là 79 điểm hoặc IELTS 6.5 còn giá trị sử dụng.

3. Ngành học hợp lệ

Chương trình Fulbright khuyến khích các ngành khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế bao gồm: Hoa Kỳ học, Văn học Mỹ, Giáo dục và Quản lý Giáo dục, Truyền thông, Luật, Quy hoạch đô thị, Báo chí, Quan hệ quốc tế, Công tác xã hội, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Sức khỏe cộng đồng, Thư viện, Quản lý hành chính công, Chính sách công, Giảng dạy tiếng Anh, Giới và Phát triển, Nghiên cứu phát triển, vv…

4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ

Hạn chót nhận hồ sơ: 17:00, ngày 15/5/2018

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://iie.embark.com/apply (Hồ sơ gửi qua fax hoặc email sẽ không được xem xét).

Một bộ hồ sơ trực tuyến đầy đủ bao gồm:

-            Hai bài luận;

-            Ba thư giới thiệu;

-            Bằng tốt nghiệp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên;

-            Chứng chỉ TOEFL/IELTS còn giá trị sử dụng;

-            Sơ yếu lý lịch (CV).

Thông tin chi tiết về học bổng được đăng tại https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-student-program/ hoặc liên hệ cô Nguyễn Thị Hạnh, Trợ lý Chương trình, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, SĐT: (04)3850-5089; email: nguyenHT4@state.gov.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng