Thông báo về việc tuyển sinh chương trình Học bổng Tiến sĩ toàn phần, Trường Kinh tế (HSE), Cộng hòa Liên bang Nga năm 2018
13/03/2018 | 5548 lượt xem


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 156/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh chương trình Học bổng Tiến sĩ toàn phần, Trường Kinh tế (HSE), Cộng hòa Liên bang Nga năm 2018

Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thông tin tuyển sinh chương trình Học bổng Tiến sĩ toàn phần, Trường Kinh tế (HSE), Cộng hòa Liên bang Nga năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

Trường Kinh tế (tên tiếng Anh: Higher School of Economics, tên viết tắt: HSE) thuộc cụm trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia (National Research University) tại Moscow, St. Petersburg và Nizhniy Novgorod là một trong những trường đại học hàng đầu tại Nga về lĩnh vực kinh tế và khoa học xã hội. Mọi sinh viên quốc tế quan tâm tới các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga đều được khuyến khích ứng tuyển.

Bậc học: Tiến sỹ

Ngành học phù hợp với cán bộ, giảng viên của Trường: Kinh tế học (Economics)

2. Giá trị học bổng

Học bổng chi trả toàn bộ học phí cho các chương trình Tiến sĩ trong 4 năm.

Hỗ trợ khoảng 1500 rúp/tháng chi phí chỗ ở tại các ký túc xá của HSE.

Ngoài ra, HSE còn có chương trình hỗ trợ 30.000 rúp/tháng sinh hoạt phí cho học viên. Nếu muốn nhận học bổng này, ứng viên phải ứng tuyển cho chương trình Advanced Doctoral Programme bằng cách hoàn thành hồ sơ bổ sung.

3. Yêu cầu

Công dân nước ngoài và công dân Nga đang sinh sống ở nước ngoài có bằng Thạc sĩ (Master) hoặc Chuyên gia (Specialist) đều có thể ứng tuyển.

4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơThời hạn nộp hồ sơ cho hồ sơ nhập học năm 2018: Ngày 31 tháng 03 năm 2018.

Việc xét chọn ứng viên sẽ được thực hiện từ ngày 3-14/4/2018. Các ứng viên được lựa chọn sẽ được thông tin về thời gian và địa điểm phỏng vấn trước 10 ngày. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố tháng 5/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của trường:

Tiếng Anh: Office of Doctoral Studies, Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Ulitsa, Moscow, Russian Federation, 101000

Tiếng Nga: Российская Федерация, 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 20, Высшая школа экономики, Управление аспирантуры и докторантуры

Bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

-       Bản chính đơn đăng ký hoàn chỉnh có dán ảnh và một bản sao đơn đăng ký;

-       Hai bản sao văn bằng (bảng điểm học tập) không phải bằng tiếng Nga;

-       Bản chính và bản sao Giấy chứng nhận sức khỏe;

-       Bản chính và bản sao xét nghiệm y tế xác nhận ứng viên không bị nhiễm HIV/AIDS;

-       Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-       Giấy xác nhận kết quả học tập được công nhận hợp pháp bởi Liên bang Nga.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng nói trên và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại địa chỉ: https://aspirantura.hse.ru/en/phdkvota

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, HTQT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KH – CN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng