GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH
04/05/2017 | 6493 lượt xem

DANH MỤC GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

TT

Họ và tên

Giải thưởng

Cấp Trường

Cấp Đại học

Cấp Bộ

1

SV. Nguyễn Thu Hà

 

 

Giải nhất

2

SV. Nguyễn Thị Xuân

 

 

Giải khuyến khích

3

SV. Phạm Thị Hòa

 

Giải B