DỰ ÁN: Thí điểm về phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Nâng cao năng lực, thực hiện và quản lý các dự án đổi mới
20/04/2017 | 3165 lượt xem

Thời gian thực hiện: 2004 - 2007

Kinh phí: 78.070 EURO

Trưởng ban điều hành dự án: Th.S. Nguyễn Công Giáo

Các thành viên tham gia: giảng viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Nhà tài trợ: INSA-ETEA, Tây Ban Nha

Các hoạt động chính:

- Mua trang thiết bị mới cho trung tâm.

- Viết và hiệu đính các tài liệu phát triển nông thôn theo vùng.

- Tổ chức các khoá đào tạo tập huấn viên về lý thuyết phát triển nông thôn dựa vào lãnh thổ tại 2 huyện thí điếm là Phổ Yên và Đồng Hỷ.

- Tổ chức seminar để chuyển giao phần mềm kế toán cho các HTX nông nghiệp.

- Mua sắm trang thiết bị cho phòng máy  phục vụ cho các hoạt động của dự án và các giáo viên trong toàn trường.

- Trang bị máy tính và máy in cho 8 HTX điển hình được chọn để chuyển giao phần mền kế toán.

- Cử các giảng viên có kinh nghiệm giúp các HTX chuyển giao phần mềm kế toán cho các HTX được chọn để trang bị máy tính và phần mềm kế toán.

- Tổ chức các khoá Đào tạo tập huấn về phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ cho giáo viên trong trường và các cán bộ địa phương.

- Tổ chức hội thảo về tài liệu phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ.

- Tổ chức các khoá tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bản tỉnh Thái Nguyên.