DỰ ÁN: “Nghiên cứu về mức sống cho các hộ gia đình và biến động nghèo đói ở khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên”
20/04/2017 | 3249 lượt xem

Thời gian thực hiện: 2006-2009

Kinh phí thực hiện: 67. 000 USD

Trưởng ban điều hành dự án: Th.S. Nguyễn Công Giáo

Các thành viên tham gia: giảng viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Nhà tài trợ: Quỹ Ford, Mỹ

Đối tác thực hiện: Đại học Wisconsin, Mỹ

Các hoạt động chính:

- Điều tra thu thập số liệu về mức sống và biến động nghèo đói ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên (huyện Định Hoá và Phú Lương)

- Tổ chức các khoá tập huấn cho nông dân về phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế bễn vững

- Đầu tư và phát triển 03 mô hình phát triển kinh tế hộ tại Định Hoá và Phú Lương để nhân rộng ra các khu vực khác trong tỉnh