DỰ ÁN: Đánh giá dự án tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo
20/04/2017 | 3148 lượt xem

Trưởng nhóm nghiên cứu: TS. Đỗ Anh Tài

Các thành viên tham gia: cán bộ và giảng viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD

Thời gian: 2008-2009

Kinh phí: 94.500.000VND, Nhà tài trợ: GTZ, CHLB Đức

Mục tiêu dự án: Đánh gia tình hình phát triển kinh tế của các hộ gia đình sau một thời gian thực hiện dự án phát triển vùng đệm vường Quốc gia Tam Đảo tại các khu vực vùng đệm của Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Các hoạt động đã thực hiện:

- Điều tra, thu thập số liệu về phát triển kinh tế của các hộ gia đình trên địa bàn nghiên cứu

- Phân tích số liệu, và viết báo cáo đánh gia hiệu quả dự án phát triển kinh tế vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo.

- Xây dựng chương trình lồng  ghép RUP vào trong giảng dạy của trường

- Xây dựng website với forum chuyên đề về RUP để chia sẽ trong sinh viên và công đồng