Tham khảo ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra
15/02/2020 | 2295 lượt xem

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực của xã hội, Khoa QTKD tiến hành cuộc khảo sát về các yêu cầu chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo ngành QTKD. Đề nghị các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân viên và sinh viên đọc và cho góp ý về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Khoa QTKD. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về văn phòng khoa QTKD. email: vpkqtkd@gmail.com.

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Logistics(download tại đây)

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo QTKDTH (download tại đây)

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo QTDN (download tại đây)

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo QTKDTH CLC(download tại đây)

Video