Tham khảo các bên liên quan về khung chương trình hệ cao học ngành QTKD
24/05/2020 | 1606 lượt xem

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực của xã hội, Khoa QTKD tiến hành cuộc khảo sát về khung chương trình hệ đào tạo trình độ thạc sỹ ngành QTKD. Đề nghị các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân viên và sinh viên đọc và cho góp ý về khung chương trình trình độ thạc sỹ của Khoa QTKD. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về văn phòng khoa QTKD. email: vpkqtkd@gmail.com.

Khung chương trình đào tạo trình độ cao học theo định hướng nghiên cứu (download ở đây)

Khung chương trình đào tạo trình độ cao học theo định hướng ứng dụng (download ở đây)

Video