Tham khảo các bên liên quan về chuẩn đầu ra hệ đào tạo cao học
22/02/2020 | 2280 lượt xem

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực của xã hội, Khoa QTKD tiến hành cuộc khảo sát về các yêu cầu chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo hệ cao học ngành QTKD. Đề nghị các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân viên và sinh viên đọc và cho góp ý về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo hệ cao học của Khoa QTKD. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về văn phòng khoa QTKD. email: vpkqtkd@gmail.com.

Chuẩn đầu ra hệ cao học theo định hướng nghiên cứu (Download tại đây)

Chuẩn đầu ra hệ cao học theo định hướng ứng dụng (Download tại đây)

Khoa QTKD

Video