Thông báo về kế hoạch chấm phản biện BCTT tốt nghiệp K13 khoa QTKD
04/05/2020 | 2318 lượt xem

Khoa QTKD tiến hành chấm phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K13 năm 2019-2020 học kỳ 2.

Thời gian: 13h30 thứ 6 ngày 8/5/2020.

Địa điểm: Tại Phòng 303,304,401,402,403,404 GK1

Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong file đính kèm (Download danh sách tại đây).
 

Video