Thông báo về kế hoạch chấm phản biện BCTT tốt nghiệp K12 khoa QTKD (HK3)
22/08/2019 | 2929 lượt xem

Khoa QTKD tiến hành chấm phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K12 năm 2018-2019 học kỳ 3.

Thời gian: 14h30 thứ Sáu, ngày 30/8/2019.

Địa điểm: Tại phòng P.  406 GK2 nguyên đơn

Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong file đính kèm (Download danh sách tại đây).
 

Video