QUY ĐỊNH VIẾT ĐỀ ÁN MÔN HỌC DÀNH CHO K14 NGÀNH QTKD NĂM HỌC 2019-2020
21/06/2020 | 1986 lượt xem

Thời gian hướng dẫn đề án môn học K13: 08h00, ngày 23/5/2019 tại Phòng 101 - GK1

Danh sách sinh viên và GVHD ngành QTKD Tổng hợp có ở file đính kèm (Download tại đây);

Danh sách sinh viên và GVHD ngành QT Doanh nghiệp có ở file đính kèm (Download tại đây);

Quy định viết đề án môn học trong tệp đính kèm (Download tại đây)

 

Video