Chức năng nhiệm vụ
12/08/2016 | 8453 lượt xem

1. Chức năng

                Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. 

2. Nhiệm vụ 

                Đào tạo cử nhân, thạc sỹ thuộc ngành Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh ; vận dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình kinh doanh nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước và khu vực.

3. Ngành nghề đào tạo

            Hiện nay khoa đang đào tạo  các chuyên ngành sau:

            - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

            - Quản trị Doanh nghiệp

            - Quản trị Kinh doanh Thương mại 

 4. Quy mô đào tạo của khoa

             Số lượng đào tạo hiện tại của Khoa khoảng 800 sinh viên hệ đào tạo chính quy. Bên cạnh đào tạo hệ chính quy, Khoa còn đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, hệ văn bằng 2. Khoa Quản trị Kinh doanh cũng đã tổ chức thành công nhiều khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái nguyên. Trong thời gian tới, Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo nhân lực có chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Video