PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
24/09/2019 | 4839 lượt xem

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019

Với chủ đề phát động thi đua phong trào cho năm học 2018 – 2019: “ Đổi mới- Sáng tạo – Chất lượng”. Chủ đề này đã được phát động và triển khai tới toàn bộ CBVC trong Khoa ngay từ đầu năm học 2018 – 2019. Với chủ đề trên, trong năm học 2018 – 2019, CBGV Khoa Kinh tế đã ra sức thi đua và đã góp phần không nhỏ vào thành công, sự phát triển của Khoa, Nhà trường.

 • Kết quả khen thưởng sinh viên

Năm học 2018 - 2019, trong tổng số 250 sinh viên khoa Kinh tế được xét, có 49 sinh viên đạt danh hiệu thi đua: (i)  Danh hiệu sinh viên xuất sắc: 01 sinh viên; (ii) Danh hiệu sinh viên giỏi: 21 sinh viên; (iii) Danh hiệu sinh viên khá: 27 sinh viên. Nhìn chung so với kết quả khen thưởng cả năm học 2017 – 2018 đều tăng cao, tăng 81,48% tương ứng tăng thêm 22 sinh viên được khen thưởng.

* Kết quả khen thưởng đội ngũ CBGV

- Tập thể: 01 tập thể LĐTT (Tập thể Khoa); 02 tập thể được tặng giấy khen của HT: (Khoa Kinh tế và BM Kinh tế học)

 • Cá nhân:

(+) 54 CBVC đạt LĐTT;

(+) 8 người đạt danh hiệu CSTĐ cấp CS gồm các đ/c: Dung; Hoàng; Mỹ Nguyện và H.Anh; Thu Hà; Hảo; Long

 (+) 8 người được giấy khen HT gồm các đ/c: Diệp; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Hà; Liên; Nhã; Thu; Thủy; Thúy Vân

 (+) 03 được giấy khen của Giám đốc ĐHTN gồm các đ/c: L.Anh; Công; Hạnh

 (+) 03 đ/c đề nghị xét tặng bằng khen của Bộ gồm: Thu Hà; Nguyện; Nhung

 

II. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2019 - 2020

Gắn với chủ đề cuộc phát động phong trào thi đua xuyên suốt trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cùng với phong trào “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành giáo dục giai đoạn 2019 – 2025.  Chủ đề và khẩu hiệu năm học 2019 – 2020 của Nhà trường là: “Hội nhập – Đổi mới – Chất lượng.  Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập Trường Đại học KT & QTKD đã được phát động tại hội nghị CBVC và đã dược toàn thể Hội nghị nhất trí phấn đấu theo các chỉ tiêu cho năm học 2019 - 2020:

Chỉ tiêu

ĐVT

2019 - 2020

Ghi chú

1. CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

 • Tập thể:

 

 

 

 • Xuất sắc

Tập thể

0

 

 • Tiên tiến

Tập thể

02

 

 • Cá nhân

 

 

 

 • Xuất sắc

Cá nhân

02

 

 • Giỏi

Cá nhân

10

 

 • Khá

Cá nhân

20

 

2. HOẠT ĐỘNG NCKH

 

 

 

 • Đề tài KHCN cấp Bộ

Đề tài

1

1

 • Đề tài KHCN cấp Tỉnh

Đề tài

2

2

 • Đề tài KHCN cấp ĐHTN

Đề tài

1

1

 • Đề tài KHCN cấp cơ sở

Đề tài

9

9

 • Đề tài NCKH sinh viên

Đề tài

0

5

 • Đề án khởi nghiệp sinh viên

Đề án

0

2

 • Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

Bài

67

81

 • Bai viết đăng trên hội thảo trong nước

Bài

1

1

 • Bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI

Bài

0

1

 • Bài báo quốc tế nằm trong danh mục Scopus

Bài

1

1

 • Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác

Bài

17

17

 • Bài viết đăng trên hội thảo quốc tế

Bài

4

4

 • Giáo trình

Cuốn

2

2

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

Cuốn

0

2

 • Tổ chức hội thảo SV NCKH

Buổi

0

1

 • Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm

Buổi

5

5

 • Hoạt động chuyển giao NCKH

Hoạt động

0

1

 • Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Tỉnh, ĐHTN được phê duyệt

Đề xuất

0

5

 • Tập huấn ngắn hạn, tư vấn, chuyển giao…

Khóa/lớp

02

-

3. HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

        - Phấn đấu tăng từ 50% trở lên số sinh viên tuyển sinh được so với năm học  2018-2019.

         - Tăng cường các hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2020. 

 

 

 

4.  CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

 • Hoàn thành Đề án vị trí việc làm năm 2019

%

100

 

 • Hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Khoa theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn

%

100

 

 • Tỷ lệ CBVC được đánh giá, phân loại HT tốt nhiệm vụ trở lên.

%

98

 

5. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 • Tỷ lệ SV ra trường đúng tiến độ

%

70

 

 • Tỷ lệ SV chậm tiến độ

%

30

 

 • Phát triển CTĐT mới hệ Đại học

CT

1

 

 • Phát triển CTĐT hệ thạc sĩ

CT

1

KTPT

6. KHEN THƯỞNG

 

 

 

Danh hiệu thi đua, khen thưởng trong Đảng(năm 2019)

 

 

 

 • Tập thể: Chi bộ trong sạch vững mạnh 

Tập thể

0

 

 •  Cá nhân:

 

 

 

“Đảng viên hoàn thành XS nhiệm vụ 5 năm liên tục”

Cá nhân

1

 

“Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Cá nhân

7

 

Tỷ lệ “Đảng viên hoàn thành tốt  nhiệm vụ trở lên”

%

Trên 90

 

. Danh hiệu thi đua, khen thưởng chính quyền

 

 

 

 •  Số tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐTT

Tập thể

01

 

 •  Số tập thể được tặng giấy khen của Hiệu trưởng

Tập thể

02

 

 • Số tập thể  được tặng giấy khen của GĐ ĐHTN

Tập thể

0

 

 •  Tỷ lệ CBVC đạt danh hiệu LĐTT

%

 Trên 95

 

 • Số lượng CBVC đạt danh hiệu CSTĐCS

Người

07

 

 •  Số lượng CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ

Người

01

 

 • Số lượng CBVC được tặng giấy khen của Hiệu trưởng

Người

07

 

 • Số lượng CBVC được tặng giấy khen của GĐ ĐHTN

Người

02

 

 • Số lượng cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ

Người

02

 

. Danh hiệu thi đua, khen thưởng công tác công đoàn

 

 

 

Tập thể CĐ được tặng Giấy khen của công đoàn ĐHTN

Tập thể

0

 

Tỷ lệ phong trào thi đua do ngành GD&ĐT, ĐHTN, Nhà trường phát động được Khoa hưởng ứng và tham gia

%

100

 

Tỷ lệ tham gia các cuộc vận động, ủng hộ, quyên góp được tập thể Khoa tham gia theo kế hoạch

%

100

 

Tỷ lệ CĐV đóng CĐPhí đầy đủ và đúng quy định

%

100

 

Tỷ lệ tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Khoa và  Nhà trường tổ chức

%

100

 

Tỷ lệ CĐV đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc

%

100

 

CĐV được tặng Giấy khen của CĐ ĐHTN

Cá nhân

03

 

CĐV được tặng Giấy khen của Công đoàn trường ĐHKT&QTKD

Cá nhân

03

 

 Tỷ lệ nữ công được tặng danh hiệu “Nữ công hai giỏi”

%

100

 

Nữ công được ĐHTN cấp giấy chứng nhận “Nữ công hai giỏi”

Cá nhân

01

 

 

Khoa Kinh tế

Video