Hội thảo: Liên kết trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên
22/09/2015 | 6356 lượt xem

        Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang có bước chuyển dịch tích cực sang sản xuất hàng hóa với nhiều vùng nông sản tập trung như: chè, rau, nấm, gia cầm, thủy cầm, gia súc, lâm sản… Góp phần vào quá trình chuyển dịch tích cực ấy có sự vào cuộc của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Nhà nước và đặc biệt là sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Sự liên kết “4 nhà” trong sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp, đã và đang từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên.

        Tuy nhiên, trên thực tế, sự phối hợp giữa “4 nhà” trong phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, bền vững. Việc nâng cao giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ còn hạn chế; mối liên hệ và trách nhiệm giữa các “nhà” trong liên kết chưa cao; các kiểu hình liên kết “4 nhà” chưa được vận dụng phổ biến trong toàn bộ lĩnh vực nông nghiệp và ở nhiều vùng nông thôn nên chưa tạo được bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, lợi ích thu được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của nhiều địa phương trong tỉnh. Liên kết “4 nhà” ở nhiều nơi vẫn mang tính khẩu hiệu chung chung.

        Trên cơ sở kết quả thảo luận giữa lãnh đạo Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh, lãnh đạo Hội Kinh tế Nông  - Lâm nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (TUEBA) thuộc Đại học Thái Nguyên với đại diện Văn phòng Điều phối chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục triển khai kết quả nghiên cứu, thảo luận và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, Hội thảo “Liên kết trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” đã được các đơn vị trên phối hợp tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2015 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của nhiều đại biểu quan trọng như:

-       GS. TS Bùi Minh Vũ: Chủ tịch Hội Kinh tế Nông - Lâm nghiệp Việt Nam;

-       PGS.TS. Đặng Văn Minh: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên.

-       PGS.TS. Trần Chí Thiện: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Nông - Lâm nghiệp Việt Nam.

-       PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kinh tế Nông - Lâm nghiệp Việt Nam.

-       TS. Trần Quang Huy: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kinh tế Nông - Lâm nghiệp Việt Nam.

-       TS. Bùi Nữ Hoàng Anh: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Khoa Kinh tế -  Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng Khoa học - Viện Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kinh tế Nông - Lâm nghiệp Việt Nam.

-       Bà Lê Thị Phương Thảo: Phó phòng Kế hoạch Tài chính - Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

-       Ông Nguyễn Quang Khải: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

-       Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã; Đại diện Ban Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; Chi Cục Thủy lợi và phòng chống bão lũ.

-       Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ; Hội Nông dân;

-       Đại diện các huyện, thị xã và thành phố; Đại diện 28 xã nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.

-       Các cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu Kinh tế Xanh, cán bộ giảng viên và sinh viên tiêu biểu của Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và QTKD.

            Hội thảo đã đề cập tới 18 vấn đề xoay quanh chủ đề “Liên kết trong xây dựng nông thôn mới” và tập trung thảo luận các vấn đề đó trên phạm vi tỉnh Thái Nguyên. Các vấn đề được đề cập bao gồm: vai trò 4 “nhà” trong xây dựng nông thôn mới; vai trò của nhà nông; liên kết nhằm tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; hình thức tổ chức “đối tác công tư” cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp hàng hóa; phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ chè thông qua hợp đồng; các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân trồng chè; sự tham gia của hộ nghèo trong chuỗi giá trị ngành chè ở Thái Nguyên; liên kết 4 nhà trong chuỗi giá trị phát triển cây dược liệu; liên kết phát triển sản xuất tiêu thụ lâm sản ngoài gỗ; liên kết nhằm đảm bảo triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp có hiệu quả; liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho xây dựng nông thôn mới; liên kết nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững;…

Xem  chi tiết bài viết và download tại đây

Nguyễn Xuân Điệp

Video