HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM”
08/10/2020 | 919 lượt xem

Hội thảo Khoa học

“PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM”

          Ngày 25/09/2020, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế- xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”. Đến dự Hội thảo, về phía Khoa Kinh tế, có TS. Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng khoa; TS. Nguyễn Tiến Long - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa; TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Bộ môn Kinh tế ngành, TS. Nguyễn Văn Công - Phó trưởng Bộ môn Kinh tế ngành; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn Kinh tế ngành cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên các Khóa của Khoa Kinh tế, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm

          Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Tiến Long đã thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế phát biểu khai mạc và chia sẻ những thông tin khoa học về chủ đề hội thảo.

          Các bài viết đăng trong kỷ yếu Hội thảo đều có chất lượng tốt với những thông tin khoa học rất có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, thu hút được sự quan tâm, chia sẻ thông tin của các nhà khoa học là các giảng viên và sinh viên.

          Ban Tổ chức đã lựa chọn một số bài tham luận tiêu biểu của các nhóm tác giả là các nhà khoa học hiện đang công tác tại Khoa Kinh tế và các nhóm sinh viên hiên đang học tập tại Khoa trình bày tại Hội thảo trong số nhiều bài viết được gửi về. Tham luận đầu tiên của nhóm sinh viên K14-KTĐT: “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” đã đánh giá những kết quả đạt được trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ dịch COVID-2019. Tham luận thứ hai của nhóm sinh viên K15-KTĐT: “Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” đã chỉ ra những nét chính trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tham luận thứ ba của nhóm sinh viên K13-KTĐT: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh” đã phân tích các tác động chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế tại tỉnh Bắc Ninh. Tham luận thứ tư của tác giả TS. Nguyễn Thị Thu Thương: “Nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp cận từ phân tích tăng trưởng - chia sẻ” đã phân tích các nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động từ hướng tiếp cận phân tích tăng trưởng – chia sẻ. Tham luận thứ năm  nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Thu Hà: “Tiềm năng và thực trạng khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên” đã cho thấy bức tranh tổng quan về tiềm năng và tình hình khai thác khoáng sản, một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

          Các tham luận được trình bày tại hội thảo đã nhận được nhiều sự góp ý, thảo luận từ những nhà khoa học và sinh viên Khoa Kinh tế tạo ra không khí trao đổi học thuật rất sôi nổi, có ý nghĩa rất lớn.

          Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế- xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam” do Khoa Kinh tế tổ chức đã diễn ra trong không khí cởi mở, nghiêm túc và hiệu quả. Đây thực sự là diễn đàn khoa học dành cho các nhà khoa học, các giảng viên và người học đang công tác và học tập tại khoa Kinh tế.

Một số hình ảnh của Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

 

TS. Nguyễn Tiến Long phát biểu tại Hội thảo

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”

 

Sinh viên Hạ Hồng Minh thay mặt nhóm nghiên cứu K14-KTĐT trình bày tham luận

 

Sinh viên Nguyễn Thị Minh Trang đại diện nhóm nghiên cứu K15-Kinh tế trình bày tham luận

 

Sinh viên Bùi Duy Hưng đại diện nhóm nghiên cứu K13-KTĐT trình bày tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thu Thương trình bày tham luận tại hội thảo

 

ThS. Nguyễn Thu Hà đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tham luận

 

Chủ đề được trình bày thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, sinh viên tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Thị Nhung góp ý cho bài tham luận tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Vân trao đổi thông tin tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Văn Công góp ý tham luận tại Hội thảo

 

TS. Dương Thị Tình chia sẻ tại Hội thảo

 

Nhóm sinh viên nghiên cứu lớp  K14-KTĐT tại Hội thảo

 

Hội thảo diễn ra thành công với sự tham gia của toàn thể Giảng viên và Sinh viên khoa Kinh tế, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm

Nguyễn Thị Thùy Dung - Trợ lý Khoa học và Đào tạo

Video