Sinh viên tiêu biểu
12/03/2017 | 8718 lượt xem

Ø  Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Văn Thành

 

Ø  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tính TN: Trần Văn Khoa

 

Ø  Giám đốc sở KHCN tỉnh Phú Thọ: Đào Văn Phùng

 

Ø  Chánh văn phòng HĐND tỉnh TN: Phạm Văn Thọ

 

Ø  Cục trưởng cục thuế tỉnh TN: Phạm Văn Chức

 

Ø  Giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh: Trần Đức Lâm

 

Ø  Cục trưởng cục thống kê tỉnh Yên Bái: Nguyễn Trương Phát…

 

Ø  Trưởng Khoa Kinh tế: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

 

Ø  Trưởng BM Thống kê Kinh tế lượng: TS. Nguyễn Thị Phương Hảo

 

Ø  NCS Nguyễn Ngọc Hoa – Phó Trưởng BM,

 

Ø  NCS Trần Phạm Văn Cương, nguyên Chủ tịch công đoàn Khoa...

 

Ø  Và nhiều thầy cô giáo trẻ tốt nghiệp các khóa 4,5,6,7,8 tại Khoa Kinh tế hiện đang giảng dạy và NCKH tại Khoa:

           

Video