Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2016
10/03/2017 | 4173 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

VÀ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2016

 

STT

 

Đề tài cấp cơ sở 2016

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Đề tài của giảng viên khoa Kinh tế

1

Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính vi mô của người dân tại khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên

 Tạ Việt Anh

Bùi Đức Linh

2016

2017

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

2

Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường ĐH Kinh tế và QTKD

Nguyễn Như Quỳnh

Dương Thị Huyền Trang

2016

2017

3

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá trường ĐH Kinh tế và QTKD

 Nguyễn Thị Thanh Quý

Đoàn Huyền Trang

2016

2017

 

 

 

Trịnh Thị Thu Trang

 

 

4

Đánh giá tác động của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường tỉnh Bắc Kan

Thăng Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Lương Anh

2016

2017

5

Phát triển hoạt động đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa  bàn tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tâm

Triệu Văn Huấn

2016

2017

 Hoàn thiện công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Trịnh Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Thu

2016

2017

 

 

 

Bế Hùng Trường

 

 

7

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Thái Nguyên

Đoàn Huyền Trang

Nguyễn Thị Thanh Quý

2016

2017

 

 

 

Trịnh Thị Thu Trang

 

 

8

Tăng cường cho vay đối với doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Huy Hoàng

2016

2017

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

9

Phát triển tín dụng đối với DNNVV tại NHTMCP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hiếu

Cao Phương Nga

2016

2017

 

 

 

Vũ Việt Linh

 

 

10

Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thanh Huyền

2016

2017

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh

 

 

11

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế và QTKD

Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Lan Anh

2016

2017

12

Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan

Phùng Trần Mỹ Hạnh

 

2016

2017

Đề tài của sinh viên Khoa Kinh tế

1

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ- Na Rỳ- Bắc Kan

Bùi Thị Nhung

Nguyễn Thị Trà My

2016

2017

 

 

 

Phạm Thị Phương Thảo

 

 

 

 

 

Đặng Hương Quỳnh

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thu

 

 

2

Đánh giá môi trường kinh doanh tỉnh Thái Nguyên thông qua chỉ số PCI

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Văn Mạnh

2016

2017

 

 

 

Dương Khánh Linh

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thu

 

 

 

Video