Liên hệ
12/03/2017 | 9103 lượt xem

Văn phòng khoa:        ĐT : 0208.3647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

Các trợ lý:

   1. Nguyễn Thị Ngân                     Trợ lý KT&ĐBCLGD          0974186783      ntngan@tueba.edu.vn

   2. Phạm Thị Hồng                        Trợ lý KH& Đào tạo           0948104288       pthong@tueba.edu.vn

   3. Trịnh Thị Thu Trang                  Trợ lý HSSV                     0967681643        trinhthithutrang@tueba.edu.vnm

   4. Nguyễn Thị Bích Liên               Trợ lý Giáo vụ                   01234866123      ntblien@tueba.edu.vn

 

Video