Giới thiệu khoa Kinh tế
01/10/2019 | 8967 lượt xem

Khoa Kinh tế được thành lập cùng với thời điểm thành lập Trường Đại học KT&QTKD

Địa chỉ Phòng 407 - 410 Nhà hiệu bộ của Trường 

Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

ĐT : 02083.647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

Cơ cấu bộ máy tổ chức:

Khoa gồm có ban chủ nhiệm khoa và 3 bộ môn trực thuộc.

 

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

(Nguồn: Khoa Kinh tế)

1. Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Số điện thoại: 0979899037

Email: hoanganhkt@tueba.edu.vn

 

 

     Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung                                                      Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Long

     Số điện thoại: 0984238716; 0906011676                                                       Số điện thoại: 0912485659;   0965451656

        Email: nhungnt@tueba.edu.vn                                                                        Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

                                                                                                         

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng chính của Khoa hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách

+ Tổng số CBGV: 57 người,

    ♦ Về cơ cấu tổ chức có:                     ► 07 giảng viên kiêm nhiệm (chiếm 12,28%)

                                                               ► 49 giảng viên chính nhiệm trong khoa (chiếm 85,97%)

                                                               ► 01 cán bộ văn phòng (chiếm 1,75%)

    ♦ Về cơ cấu giới tính:                       ► Nam: 16 người chiếm 28,08%

                                                               ► Nữ: 41 người chiếm 71,92%

    ♦  Về trình độ: Trong 57 CBGV có:    ► 02 người có học hàm Phó giáo sư (chiếm 3,51%)

                                                               ► Có 15 người có học vị tiến sĩ (chiếm 26,32%)

                                                               ► Có 39 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 68,42%)

                                                               ► Có 01 cán bộ có trình độ cử nhân, chiếm 1,75% (nhân viên văn phòng khoa)

Ngoài ra:

      -  Có 100% giảng viên ( 56/56) đạt chuẩn giảng viên về ngoại ngữ, tin học và  trình độ chuyên môn (từ thạc sĩ trở lên)

      - Đội ngũ GV là GVC; Tiến sĩ; PGS là: 17 người (29,82%),  nếu tính cả GV đang là NCS là 27 người ( 50%)

4. Các bộ môn trực thuộc:

          - Bộ môn Kinh tế học

          - Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế

          - Bộ môn Kinh tế ngành   

5. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

   5.1 Chuyên ngành đào tạo bậc đại học:

                 1. Kinh tế Đầu tư

                 2. Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                 3. Kinh tế Y tế

                 4. Kinh tế Phát triển

5.2 Chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sỹ

                                 Chuyên ngành: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

   + Trình độ Tiến sỹ

                                 Chuyên ngành: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

6. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn.

(Số liệu cập nhật đến tháng 09/2019)

Thùy Dung

Video