Kinh tế Y tế
14/04/2016 | 3178 lượt xem

 Kiến thức:

     - Hiểu biết kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội.

     - Vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống.

     - Hiểu và biết vận dụng kiến thức cơ bản của chuyên ngành Kinh tế y tế vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn.

     - Có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng về kinh tế học, kinh tế y tế,quản lý các dự án về y tế.

    Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng mềm

- Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.

- Tư duy theo hệ thống.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.

- Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)

- Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

- Đặt mục tiêu

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thuyết trình

- Khả năng giao tiếp hiệu quả

- Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề

- Tổ chức công việc & quản lý thời gian;

- Ra quyết định

    Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Bạn có thể làm việc tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực y tế, các tổ chức quốc tế, các tổ chức y tế.

     - Bạn có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về Kinh tế y tế tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu.

Nguồn: Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Video