Kinh tế và Quản lý bệnh viện
14/04/2016 | 4275 lượt xem

 Kiến thức:

     - Được trang bị kiến thức về khoa học tự nhiên và xã hội.

     - Được vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống.

     - Tiếp nhận và tích lũy  kiến thức  nền tảng về Kinh tế học, Kinh tế y tế và kiến thức chuyên ngành Kinh tế & Quản lý bệnh viện.

    Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng mềm

- Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.

- Tư duy theo hệ thống.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.

- Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)

- Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

- Đặt mục tiêu

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thuyết trình

- Khả năng giao tiếp hiệu quả

- Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề

- Tổ chức công việc & quản lý thời gian;

- Ra quyết định

    Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Bạn có thể làm việc tại các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

     - Bạn có thể nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế và Quản lý bệnh viện…

Nguồn: Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Video