Kinh tế nông nghiệp & PTNT
15/04/2016 | 3245 lượt xem

Kiến thức:

       - Hiểu biết kiến thức về khoa học tự nhiên xã hội.

      - Vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống.

     - Có kiến thức chuyên sâuvề thị trường thế giới và khu vực, am hiểu kinh tế nông nghiệp, các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

     Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng mềm

- Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.

- Tư duy theo hệ thống.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.

- Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)

- Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

- Đặt mục tiêu

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thuyết trình

- Khả năng giao tiếp hiệu quả

- Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề

- Tổ chức công việc & quản lý thời gian;

- Ra quyết định

     Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

      Bạn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế từ Trung ương đến địa phương, cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp.

Nguồn: Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Video