Kinh tế bảo hiểm y tế
15/04/2016 | 3398 lượt xem

 

 Kiến thức:

     - Hiểu biết kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội.

     - Vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống.

     - Hiểu và biết vận dụng kiến thức cơ bản của chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế Y tế vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn.

     - Có khả năng quản lý các dự án về bảo hiểm y tế.

    Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng mềm

- Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.

- Tư duy theo hệ thống.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.

- Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)

- Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

- Đặt mục tiêu

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thuyết trình

- Khả năng giao tiếp hiệu quả

- Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề

- Tổ chức công việc & quản lý thời gian;

- Ra quyết định

    Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Bạn có thể làm việc tại các cơ quan bảo hiểm y tế tại các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh doanh, các đơn vị y tế, kinh tế, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến bảo hiểm-y tế.

P Bạn có thể trở thành giảng viên;giảng dạy về Kinh tế, về Bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Nguồn: Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Video