Kinh tế bảo hiểm xã hội
14/04/2016 | 3331 lượt xem

 

Kiến thức:

     - Hiểu biết kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội.

      - Vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống.

     - Hiểu và biết vận dụng kiến thức cơ bản của chuyên ngành Kinh tế Bảo hiểm xã hội vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn.

      - Có khả năng quản lý các dự án về bảo hiểm xã hội.

    Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng mềm

- Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.

- Tư duy theo hệ thống.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.

- Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)

- Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

- Đặt mục tiêu

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thuyết trình

- Khả năng giao tiếp hiệu quả

- Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề

- Tổ chức công việc & quản lý thời gian;

- Ra quyết định

    Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Bạn có thể làmviệc tại mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân bởi vì việc tham gia Bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của người lao động. Do vậy tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cán bộ được đào tạo bài bản về lĩnh vực Kinh tế bảo hiểm xã hội là một nhu cầu rất cần thiết.

Nguồn: Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế

Video