Thông báo V/v tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt tháng 3 năm 2017
14/03/2017 | 8632 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 1320 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  26  tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt tháng 3 năm 2017

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học các ngành: Kế toánQuản trị Kinh doanh, Kinh tếTài chính – Ngân hàng, Luật Kinh tế, MarketingQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhcụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Điều 4 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2014:

a. Xét tuyển thẳng: Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

b. Phải qua thi tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

2. Hồ sơ dự thi gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự thi, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có)02 ảnh 3x4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ

3. Môn thi:   

1. Toán          

2. Vật lý        

3. Hóa học

4. Văn bằng được cấp: Đại học hệ Vừa làm vừa học

5. Các khoản lệ phí

      - Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 105.000đ/1 thí sinh

      - Lệ phí hướng dẫn ôn thi 3 môn: 450.000đ/1 thí sinh

      - Tổng số tiền: 555.000đ/1 thí sinh

6. Kế hoạch tuyển sinh

- Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 10/03/2017

- Thời gian hướng dẫn ôn thi: tháng 03/2017

- Thời gian thi tuyển : Dự kiến tháng 03/2017

7. Học phí

Thu mỗi năm 10 tháng chia làm 2 kỳ, mức thu năm thứ nhất: 1.005.000đ/sinh viên/tháng. Mức học phí những năm tiếp theo nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo cụ thể của Nhà trường.

8. Thời gian học: 4,5 năm.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại:

Phòng 305 – Phòng Đào tạo, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ : Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155 / 0973329774.

Wesbite: www.tueba.edu.vn - fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

Nơi nhận:

-LưuVT,ĐT;
- Website, bản tin.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video