Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế
27/08/2019 | 5525 lượt xem

BỘ MÔN THÔNG TIN VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ

I. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

     1. Trưởng Bộ môn:  TS Nguyễn Thị Phương Hảo

         Email: haontp@tueba.edu.vn

         Số điện thoai: 02083.547752

     2. Phó Trưởng Bộ môn: TS Ngô Thị Mỹ

         Email: ngomy2008@gmail.com

         Số điện thoai: 02083.547752

     3. Các Giảng viên trong Bộ môn:

TT

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Ghi chú

1

PGS.TS Đỗ Anh Tài

doanhtaitnu@gmail.com

0983640109

Hiệu phó

2

PGS.TS Trần Văn Quyết

quyettran@tueba.edu.vn

0966553579

Trưởng phòng KHCN&HTQT

3

TS. Nguyễn Thị Nhung

nhungnt@tueba.edu.vn

0984238716

0906011676

Phó trưởng Khoa

4

ThS Trần Văn Dũng

tranvandung@tueba.edu.vn

0912478951

 

5

ThS Hoàng Văn Hải

hoanghai@tueba.edu.vn

0912697605

 

6

ThS Nguyễn Ngọc Hoa

nguyenngochoa@tueba.edu.vn

0912480618

 

7

ThS Trần Văn Nguyện

nguyen0241@gmail.com

0961630738

 

8

ThS Nguyễn Như Quỳnh

quynhnguyen.tnn@gmail.com

0942086816

 

9

ThS Dương Thị Huyền Trang

trangarit@gmail.com

0869333116

 

10

ThS Tạ Việt Anh

tavietanh@tueba.edu.vn

0982776029

Trưởng phòng QTPV

11

ThS Phạm Thị Hồng

phamhongtn@gmail.com

0948104288

0987302760

Chuyên viên phòng KHCN&HTQT

 

II. CÁC HỌC PHẦN PHỤ TRÁCH

STT

Học phân

Ghi chú

I

Bậc đại học

 

1.

Nguyên lý thống kê

 

2.

Thống kê kinh tế

 

3.

Thống kê nông nghiệp

 

4.

Thống kê doanh nghiệp

 

5.

Kinh tế lượng

 

6.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

7.

Nghiên cứu và dự báo kinh tế

 

8.

Thống kê Y tế

 

9.

Thống kê Đầu tư và Xây dựng cơ bản

 

10.

Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực KTXH

 

11.

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

 

II

Sau đại học

 

1.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

2.

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 

3.

Kinh tế lượng ứng dụng

 

4.

Kinh tế lượng nâng cao

 

5.

Phân tích Thông tin kinh tế

 

6.

Thống kê trong kinh tế

 

7.

Phân tích và dự báo kinh tế

 

8.

Thống kê kinh doanh

 


 

 

Video