Bộ môn Kinh tế học
27/08/2019 | 4827 lượt xem

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Bùi Nữ Hoàng Anh

TS

0979899037

hoanganhkt@tueba.edu.vn

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Lan Anh

TS

0917505366
0964527886

ntlananh@tueba.edu.vn

Trưởng BM

3

Đỗ Thị Hoà Nhã

TS

0987356738
0943572999

dothihoanha@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

4

Đồng Văn Tuấn

GVC, TS

0989086612

dongtuan@tueba.edu.vn

 

5

Lê Thị Yến

TS

0988054924

ltyen@tueba.edu.vn

 

6

Trần Thị Vân Anh

ThS

0977832558

anhttv.dhkt@tueba.edu.vn

 

7

Vũ Bạch Diệp

ThS

0979926881
0948411299

vubachdiep.tn@tueba.edu.vn

 

8

Nguyễn Xuân Điệp

ThS

0986282565

nxdiep@tueba.edu.vn

 

9

Phùng Trần Mỹ Hạnh

ThS

0964488691

phungtranmyhanh.tueba@tueba.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Hiếu

ThS

0946190188

hieunguyen@tueba.edu.vn

 

11

Ma Thị Huyền Nga

ThS

0917266992
0387398024

huyenngadhkt@tueba.edu.vn

 

12

Cao Phương Nga

ThS

0989767615

caophuongnga@tueba.edu.vn

 

13

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS

0975242363

ntnguyen@tueba.edu.vn

 

14

Thăng T. Hồng Nhung

ThS

0983474583

tthnhung@tueba.edu.vn

 

15

Nguyễn Thị Oanh

ThS

0396575836

ntoanh@tueba.edu.vn

 

16

Nguyễn Thu Thủy

ThS

0986466246

nguyenthuthuy@tueba.edu.vn

 

17

Nguyễn Như Trang

ThS

0915208226

nhutrang226@tueba.edu.vn

 

18

Nguyễn T. Bích Liên

CN

0834866123

ntblien@tueba.edu.vn

VPK; TLGV

 

Video