Giới thiệu Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học trẻ khoa Kinh tế
30/03/2017 | 11526 lượt xem

      Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên trong khoa Kinh tế - trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, cần có một tổ chức nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần đẩy mạnh nhu cầu trong mỗi sinh viên. Cần có một tập thể để tập hợp những thành viên có cùng đam mê, sở thích để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa Kinh tế nói riêng và sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nói chung.

          Được sự đồng ý của BCH Đoàn Thanh niên khoa Kinh tế về việc thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học khoa Kinh tế, Ban chủ nhiêm lâm thời xây dựng đề án thành lập CLB với những nội dung sau:

I. TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

1. Tên gọi

          Tiếng việt: Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ khoa Kinh tế

          Tiếng anh:  Young Economics Scientists Club

          Tên viết tắt: YESC

2. Mục đích thành lập:

Mục tiêu chung: Tập hợp đông đảo các bạn sinh viên có khả năng và niềm đam mê nghiên cứu khoa học thành một đội cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa.

Mục tiêu cụ thể:

*Tạo môi trường bổ ích thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Giúp mỗi thành viên thêm tự tin vào bản thân để khẳng định chính mình.

* Các thành viên giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhau để nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của mình hơn

* Tích cực tìm kiếm đề tài, xây dựng đề xuất nghiên cứu khoa học, trở thành đội chủ lực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa và của nhà trường phát động.

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:

1. Nguyên tắc hoạt động:

- Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoạt động trên tinh thần tự nguyện không tư lợi, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các thành viên, các tổ chức trong và ngoài khoa nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa tạo điều kiện cho các thành viên có cơ hội thể hiện và khẳng định bản thân.

- Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học hoạt động theo sự tổ chức của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, dưới sự quản lí của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Ban chủ nhiệm CLB sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của CLB.

- Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch.

- Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp ý kiến của các thành viên. Các nội dung hoạt động của CLB được lựa chọn theo một số tiêu chí:

+ Tạo cơ hội cho số đông thành viên tham gia và thể hiện khả năng của mình.

+ Tạo môi trường bổ ích giao lưu, học hỏi, mang lại nhiều bổ ích cho sinh viên.

+ Chất lượng hoạt động tích cực hiệu quả

+ Thu hút đông đảo các thành viên tham gia.

+ Không ảnh hưởng đến hoạt đọng học tập của sinh viên. Không vi phạm pháp luật.

2. Cách thức hoạt động:

- Ban chủ nhiệm CLB dưới sự quản lí của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế hợp tác và trao đổi thường xuyên.

- CLB xây dựng kế hoạch tổ chức duy trì các hoạt động thường kỳ theo tháng, quý (có chi tiết hoạt động kèm theo).

- Câu lạc bộ có một lịch sinh hoạt riêng hàng tuần, hàng tháng.

- Ban truyền thông tuyên truyền rộng rãi cho các bạn sinh viên biết về câu lạc bộ nghiên cứu khoa học khoa Kinh tế và hưởng ứng các chương trình do CLB tổ chức.

- Thưỡng xuyên trao đổi, tìm và xây dựng đề cương chi tiết cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

1.     Tổ chức và điều hành CLB:

Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi BCN câu lạc bộ. Gồm chủ nhiệm CLB, hai phó chủ nhiệm.

* Nhiệm vụ của ban chủ nhiệm:

- Điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học theo phương hướng hoạt động đã đề ra.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý điều hành các hoạt động của CLB, kể cả các trách nhiệm tài chính.

- Đại diện quyền lợi của các thành viên và chịu trách nhiệm trước các thành viên.

- Chịu trách nhiệm về gây quỹ và đại diện cho CLB.

- Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

- Xây dựng các quy chế và nội dung hoạt động của CLB.

- Xem xét và bãi miễn tư cách thành viên.

* Nhiệm vụ của chủ nhiệm CLB:

- Đại diện CLB thực hiện và ký kết các văn bản, hóa đơn do BCN ủy thác theo quy chế.

- Các cá nhân hoặc nhóm được phân công thực hiện công việc cần báo cáo kết quả hoặc quyết định cuối cùng cho chủ nhiệm để phê chuẩn nếu công việc có liên quan.

+ Hình ảnh của CLB.

+ Tài chính, hướng đi hoặc mục tiêu của CLB.

+ Cơ cấu tổ chức CLB.

- Thay mặt BCN tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ hoặc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của CLB. Các khoản này phải được công khai cho toàn thể thành viên trong các cuộc họp.

* Nhiệm vụ của Phó chủ nhiệm quản lý thành viên, tài chính:

- Thực hiện công việc điều hành và quản lý CLB. Công việc cụ thể do chủ nhiệm CLB phân công.

- Quản lý tài chính: phải tuân thủ các quy định về tài chính của CLB và nguyên tắc tài chính. Chỉ được chi khi có sự đồng ý của BCN hoặc lấy biên lai chứng từ rõ ràng đầy đủ các khoản chi. Ghi chép đầy đủ thu chi vào sổ quỹ. Cập nhật số liệu hàng ngày để đối chiếu sổ sách và nộp cho BCN hoặc chủ nhiệm bất cứ khi nào có yêu cầu.

- Quản lý thành viên: Tiếp nhận đăng kí tuyển thành viên của CLB. Quản lý các thành viên thực hiện nội quy CLB. Xử lý các thành viên vi phạm và đề xuất khen thưởng các thành viên xuất sắc. Cập nhật số lượng thành viên tham gia từng tháng để báo cáo khi có yêu cầu. Sát sao tới các thành viên, tăng tinh thần đoàn kết của tổ chức.

* Nhiệm vụ của Phó chủ nhiệm phụ trách truyền thông, tổ chức sự kiện:

- Phụ trách truyền thông: Đăng bài thông báo thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên. Thiết kế logo, mẫu áo, đơn xin gia nhập CLB. Thiết kế Backdrop quảng bá cho các hoạt động của CLB. Thông báo rộng rãi thông tin và hình ảnh của CLB tới các bạn sinh viên trong khoa. Cung cấp, truyền tải những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất  về các thông báo cần triển khai tới các thành viên. Không truyền bá bất kỳ các nội dung không liên quan tới CLB ngoài phạm vi hoạt động của CLB như nội dung mang tính vụ lợi cá nhân, chống phá tổ chức, trái pháp luật.

- Phụ trách tổ chức sự kiện: Lập kế hoạch cụ thể cùng các thành viên được phân công cho các hoạt động của CLB. Phân công thực hiện công việc hậu cần cho các buổi sinh hoạt.

* Nhiệm vụ của các trưởng nhóm:

- Tổ chức sinh hoạt các thành viên trong nhóm, tạo không khí vui vẻ, tạo cơ hội cho các thành viên thể hiện tài năng, nguyện vọng và ý kiến của bản thân.

- Thường xuyên tìm kiếm, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học theo các chủ đề tiết mục theo chủ đề phù hợp với nội dung của khoa và trường đề ra. Phối hợp lựa chọn,dựng đề cương,tham khảo cùng với BCN.

- Theo dõi sát sao số lượng thành viên trong nhóm. Nắm bắt kịp thời những khó khăn, tâm tư nguyện vọng của các thành viên.

- Tạo tinh thần đoàn kết giữa các thành viên.

- Triển khai thông báo của CLB tới các thành viên. Phối hợp với BCN phân công các thành viên vào những công việc phù hợp.

 

2. Thành viên:

Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên khoa Kinh tế - trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên có chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học, mong muốn rèn luyện khả năng của bản thân. Muốn đóng góp, cống hiến cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa.

* Điều kiện tham gia:

- Là sinh viên khoa Kinh tế - trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên có chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học, mong muốn rèn luyện khả năng của bản thân. Muốn đóng góp, cống hiến cho các hoạt động của khoa.

- Có đơn đăng ký gia nhập CLB và được sự đồng ý của BCN lâm thời.

- Hội viên sang lập đương nhiên là hội viên chính thức và được đề cử vào BCN trong nhiệm kỳ đầu tiên.

* Nghĩa vụ của thành viên:

- Chấp hành nghiêm chính điều lệ của CLB

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB.

- Cung cấp cho BCN những thông tin số liệu cần thiết để phục vụ cho hoạt động của CLB.

- Góp phần tuyên truyền nâng cao hình ảnh, uy tín của CLB.

- Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau xây dựng CLB vững mạnh.

- Đóng lệ phí theo điều lệ CLB.

* Quyền lợi của thành viên:

- Được hưởng các lợi ích vật chất,tinh thần do CLB tạo ra.

- Các thành viên đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.

- Được tham gia tất cả các hoạt động của CLB.

- Được tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban chủ  nhiệm CLB.

- Được xét khen thưởng khi tham gia tích cực các hoạt động.

3. Ngân sách hoạt động:

Các nguồn thu của CLB:

          - Từ đóng góp của các thành viên CLB.

          - Tiền tài trợ của các cá nhân hay tổ chức trao tặng, giúp đỡ.

          - Từ nguồn quỹ hỗ trợ hay quỹ dự án.

          - Gây quỹ từ các hoạt động nghiên cứu khoa học do CLB tổ chức.

Các nguồn chi của CLB:

          - Sử dụng tài chính cho việc duy trì sinh hoạt CLB.

          - Chi cho hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện của CLB.

Lưu ý:

          - Mọi thành viên đều có quyền tham gia giám sát nguồn thu, chi tài chính của CLB.

          - Tài chính được báo cáo hàng tháng tại cuộc họp thường kỳ và trên kênh thông tin của CLB.

          - BCN gửi báo cáo tài chính sau khi kết thúc mỗi hoạt động cho các nhà tài trợ khi có yêu cầu.

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGAY SAU KHI ĐỀ ÁN THÀNH LẬP  CLB ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tổ chức tuyển thành viên:

- Thông báo rộng rãi trên kênh thông tin của khoa Kinh tế và trường về việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Có thời gian địa điểm cụ thể.

- Bán hồ sơ đăng ký gia nhập CLB nghiên cứu khoa học để lập quỹ hoạt động ban đầu cho CLB.

- Tổ chức tuyển thành viên.

- Chốt danh sách thành viên CLB.

- Thống nhất lịch sinh hoạt các nhóm và lịch sinh hoạt chung.

2. Tổ chức lễ ra mắt CLB:

          - Xin hỗ trợ kinh phí từ phía Khoa Kinh tế, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế để tổ chức lễ ra mắt.

          - BCN lâm thời cùng các thành viên tích cực chuẩn bị cho lễ ra mắt CLB.

- Ra mắt BCN.

3. Chuẩn bị đề tài nghiên cứu khoa học cho năm học tới.

4. Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục lên kế hoạc từng kỳ, từng quý báo cáo với Ban chủ nhiệm Khoa và Liên chi đoàn Khoa Kinh tế để CLB hoạt động có hiệu quả.

 

V. KẾT LUẬN:

Đề án trên được xây dựng dựa trên tiêu chí phục vụ lợi ích cho sinh viên khoa Kinh tế - trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên. Tạo một môi trường học hỏi, giao lưu giữa các sinh viên. Và cho các bạn có cơ hội được rèn luyện và khẳng định mình.

          Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các quý thầy cô, để Câu lạc bộ đi vào hoạt động và thực sự trở thành một môi trường nghiên cứu khoa học bổ ích cho các bạn sinh viên trong khoa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Thái Nguyên, ngày....tháng ...năm 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      T/M BCN lâm thời:        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Chủ nhiệm

  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Video